Hogyan kerülheti el a termékdíj bevallás során elkövetett leggyakoribb hibákat?

2014. 01. 16., Csütörtök

A Magyarországon működő vállalatok többségét érinti, sőt mondhatjuk, kellemetlenül érinti a termékdíj szabályozás. Nagy az adminisztrációs teher, a jogszabályok bonyolultak, ráadásul gyorsan változnak – könnyű hibát véteni a nyilvántartások vezetése, a bevallások elkészítése során. Riasztó, hogy a hatósági ellenőrzés alapos, és a mulasztás miatt kiszabható bírság igen magas.

 

Nézzük át tehát, hogy melyek a termékdíj bevallás során elkövetett legnagyobb hibák, és hogyan kerülhetjük el ezeket:# 1. A termékdíj nyilvántartás hiánya


A termékdíj törvény (2011. évi LXXXV. törvény – a környezetvédelmi termékdíjról) előírja, hogy a kötelezettnek termékdíj nyilvántartást kell vezetnie. Ebben kell szerepeltetnie a termékdíj köteles termékek adatait.

 

A nyilvántartást azonban nagyon sok cég elmulasztja vezetni, holott éppen ez képezi a termékdíj bevallás alapját. Ellenőrzés során az adóhatóság a termékdíj nyilvántartást nézi meg először, s ennek alapján folytatja le az adóellenőrzést.

 

A Ktdt. 10/A. §-a szabályozza a nyilvántartás vezetését:

 

„10/A. § (1) A kötelezett – e törvényben, a Hgt.-ben, valamint ezek felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint – a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer-katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetősége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet.

(2) A kötelezett a befizetendő termékdíj nettó összegét negyedéves bontásban tartja nyilván.”

 

A nyilvántartás további szabályait a törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a határozza meg, mely szerint „A Ktdt. 10/A. §-ában meghatározott nyilvántartásnak legalább az 5. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.”

  

Mi a minimális adattartalom?

 

A nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia a termékdíj-köteles termékről:

 

• megnevezés
• CsK és/vagy KT kód • vámtarifaszám
• egységsúly
• termékdíj
• származás (belföld/külföld)
• termékdíj kötelezettség keletkezésének napja
• termékdíj bevallás adó-megállapítási időszaka
• termékdíj megfizetésének napja

 

A nyilvántartás vezetéséhez a termékdíj-köteles termékek adatait több helyről – a beszerzési és értékesítési számlákból, szállítólevelekből és egyéb bizonylatokból – kell összegyűjteni. A bizonylatok a nyilvántartás adatainak igazolására szolgálnak.

 

A nyilvántartás vezetése a legtöbb esetben komoly adminisztrációs terhet ró a vállalatra, de mivel ez a bevallás alapja, s az adóellenőrzés is ennek mentén történik, ezért mindenképpen ajánlott a megfelelő adatgyűjtési és nyilvántartási rendszer kialakítása és bevezetése.

 

Ha önerőből nem megy, tanácsos szakértőt bevonni a feladatba. A folyamat kialakítására szánt összeg biztosan megtérül, hiszen megfelelő eljárással a termékdíj kötelezettség megállapítása során elkövetett hibák – és ezzel a bírság – kockázata jelentősen csökkenthető. Sok esetben közvetlen megtakarítások is elérhetők.

 

 

# 2. Újrahasználható csomagolóeszközök bejelentésének elmulasztása

 

2012-től az újrahasználható csomagolásokat be kell jelenteni az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségen azoknak is, akik korábban már regisztrálták többutas csomagolóeszközeiket.

 

A bejelentés elmulasztása komoly következményekkel járhat azon gazdasági szereplőknek, akik külföldi partnerekkel működnek együtt, hiszen újrahasználható csomagolóeszközként csak a bejelentett eszközök könyvelhetők el. Hiába a tényleges újrahasználat, a be nem jelentett csomagolóeszközök után min- den belföldi értékesítés, vagy saját célú felhasználás esetén újra és újra meg kell fizetni a termékdíjat!

 

Fontos! Figyeljünk erre, mert a bírság visszamenőleg is kiszabásra kerül, és akár 100 százalékos büntetőtarifa is kivethető!

 

Az újrahasználható csomagolószerre nem keletkezik termékdíj-kötelezettség, ha a termékdíjköteles termék az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásban szerepel és a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz. A megfelelő folyamatok kialakításával jelentősen csökkenthetőek a termékdíj fizetési kötelezettségek.

 

 

 # 3. Adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása

 

A termékdíj-fizetési kötelezettség mellett a Magyarország területén működő gazdasági társaságoknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatban is keletkezhet adatszolgáltatási kötelezettsége.

 

Elektronikai termékek hazai gyártása és forgalmazása esetén, ha a gyártó a kezelésre vonatkozó kötelezettségének az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen (OHÜ) keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget, az adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség részére az OHÜ teljesíti.

 

A csomagolások tekintetében ugyanakkor az adatszolgáltatási kötelezettség továbbra is a gyártót, vagy forgalmazót terheli. A tárgyévre vonatkozó kezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-ig kell teljesíteni a Főfelügyelőség felé.

 

A cikk nem ért véget! A további hibákról Zölden ÉS Gazdaságosan című díjmentes szakmai kiadványunkban olvashat, melyet havonta postán küldünk meg partnereink számára.

Kategóriák: környezetvédelmi termékdíj

 


Kapcsolódó bejegyzések


Kommentek

Írja meg véleményét Ön is!

k95q6w

ZÖLDEN ÉS GAZDASÁGOSAN?

 

Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek

 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni?

 

Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így?

 

A válaszunk: IGEN! Kérje díj-mentes szakmai kiadványunkat!

 

ÉRDEKEL! »

Friss bejegyzések

Témák

levegőtisztaság-védelem (1), A Föld napja (2), adadtszolgáltatás (1), adatszolgáltatás (1), ÁNYK program (3), audit (1), biotechnológia (1), CO2 (1), CSR (3), e-Papír (1), egységes környezethasználati engedély (1), elkötelezettség (3), élővilág (1), energetika (2), energetikai audit (1), energetikai tanúsítás (1), energia (2), energiagazdákodás (1), energiagazdálkodás (2), energiairányítás (1), energiairányítási rendszer (1), energiamegtakarítás (1), éves beszámoló (1), faciltiy management (2), felelős működés (1), felelősség (1), felelősségvállalás (4), fenntarthatóság (4), fm (1), gazdálkodás (1), gyermekrajzverseny (1), határidő (1), hatósági ügyintézés (1), hulladék (1), hulladékgazdálkodás (2), hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (1), hulladékkezelés (1), integrált irányítási rendszer (2), IPPC (1), IPPC jelentés (1), irányítási rendszer (3), ISO (2), ISO 14001 (2), ISO 50001 (2), jogszabályi megfelelőség (1), Karácsony (1), kerekasztal beszélgetés (1), KIR (1), klíma (1), kommunikáció (3)

 

CSATLAKOZZON!

Oldal tetejére

1