Módosultak az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról-, valamint a levegő védelméről szóló előírások 2015. május 21-étől

2015. 05. 15., Péntek

2015. május 13-i kihirdetést követően módosultak a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes pontjai.

 

A módosításokat a 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

A módosítások:


1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet


a) 3. számú melléklete helyébe az 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete,


b) 4. számú melléklete helyébe az 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete lép.


A mellékletek a környezetvédelméért felelős szervek új elnevezéseit tartalmazzák.kvimegbizott 1-1_600.jpg
2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet


a) 14. § (1) bekezdése kiegészült, azaz azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.”


b)  14. § (4) bekezdésében a „közegészségügyi” szövegrész helyébe a „népegészségügyi” szöveg lép, tehát a levegőminőségi tervet a környezetvédelmi, népegészségügyi, valamint közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az érintett útkezelő, vasút üzembentartó nyilatkozata alapján, valamint a vonalforrás hatásterületével érintett települési önkormányzatok véleményének figyelembevételével, az érintett légszennyezők bevonásával, valamint az érintett nyilvánosság véleményének figyelembevételével kell elkészíteni.Faragó Ferenc

környezetvédelmi szakértő

Kategóriák: környezetvédelem, jogszabályáltozás, környezeti hatásvizsgálat, levegőtisztaság-védelem

 


Kapcsolódó bejegyzések


Kommentek

ZÖLDEN ÉS GAZDASÁGOSAN?

 

Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek

 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni?

 

Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így?

 

A válaszunk: IGEN! Kérje díj-mentes szakmai kiadványunkat!

 

ÉRDEKEL! »

Friss bejegyzések

Témák

levegőtisztaság-védelem (1), A Föld napja (2), adadtszolgáltatás (1), adatszolgáltatás (1), ÁNYK program (3), audit (1), biotechnológia (1), CO2 (1), CSR (3), e-Papír (1), egységes környezethasználati engedély (1), elkötelezettség (3), élővilág (1), energetika (2), energetikai audit (1), energetikai tanúsítás (1), energia (2), energiagazdákodás (1), energiagazdálkodás (2), energiairányítás (1), energiairányítási rendszer (1), energiamegtakarítás (1), éves beszámoló (1), faciltiy management (2), felelős működés (1), felelősség (1), felelősségvállalás (4), fenntarthatóság (4), fm (1), gazdálkodás (1), gyermekrajzverseny (1), határidő (1), hatósági ügyintézés (1), hulladék (1), hulladékgazdálkodás (2), hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (1), hulladékkezelés (1), integrált irányítási rendszer (2), IPPC (1), IPPC jelentés (1), irányítási rendszer (3), ISO (2), ISO 14001 (2), ISO 50001 (2), jogszabályi megfelelőség (1), Karácsony (1), kerekasztal beszélgetés (1), KIR (1), klíma (1), kommunikáció (3)

 

CSATLAKOZZON!

Oldal tetejére

1