Megváltoztak az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló előírások 2015. február 18-ától

2015. 02. 18., Szerda

2015. február 18-án hatályát vesztette az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet. Ennek értelmében megszűnt az eddig alkalmazott HLH Monitoring Rendszer.

 

Az új előírásokat a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet tartalmazza.

 

Cikkünkben összefoglaljuk az új Klímagáz adatbázisba történő regisztrációs előírásokat, valamint az üzemeltetők további kötelezettségeit.

 

 

HLH rendszer helyett Klímagáz adatbázis

 

Az eddig ismert és alkalmazott HLH Monitoring Rendszer helyett a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság egységes, Klímagáz adatbázist hozott létre. Az adatbázis célja a klímagázok, a HR és MR szektor* és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett berendezések felhasználásának, használatának, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításának nyomon követése.

 

HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hűtőberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hőszivattyúk, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból előállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések;

 

MR szektor: az üzemszerűen helyet változtató, vagy üzemszerűen helyváltoztatásra képes klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások, így különösen hűtőkamionok és hűtő-pótkocsik hűtőegységei;

 

ORLA: az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. és 10. pontjában meghatározott anyagok; 

 

 

Kinek keletkezik regisztrációs kötelezettsége a Klímagáz adatbázisba?

 

Az említett Klímagáz adatbázisba regisztrációra kötelezett a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet 5. §-ának 2 bekezdése alapján:

 

 1. minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz, vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez;

 

 1. minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;

 

 1. minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

 

 1. minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t* tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

 

F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek 

 

 

Nincs regisztrációs kötelezettsége annak a vállalkozónak, üzemeltetőnek vagy tulajdonosnak, aki a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerinti adatbázisba már regisztrált, díjfizetési kötelezettségének már eleget tett, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazások, létesítmények regisztrációja már megtörtént.

 

 

Meddig kell teljesíteni a regisztrációs kötelezettséget?

 

A regisztrációt a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély érvényességétől, vagy bejelentési kötelezettséggel végezhető tevékenység esetén a bejelentés megtörténtét követő 8 munkanapon belül kell kezdeményezni.

 

Minden olyan üzemeltetőnek és tulajdonosnak, aki szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagáz töltetű alkalmazással rendelkezik és e rendelet hatálybalépését megelőzően még nem regisztrált az adatbázisban, regisztrálási kötelezettségét 2015. április 30. napjáig kell teljesítenie.

 

 

Az üzemeltetők kötelezettségei

 

A HR és MR szektorban F-ÜHG-t, vagy ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazás üzemeltetőjének a következő kötelezettségei keletkeznek a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet előírásai alapján:

 

 • Meg kell tenni minden, a polgári jog szerinti elvárható magatartás követelményeinek megfelelő óvintézkedést a véletlen és szándékos szivárgás megelőzése érdekében.

 • Meg kell tenni minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a szivárgás minimálisra csökkentésének érdekében.

 • Szivárgásészlelés esetén 24 órán belül be kell jelenteni a hatóságnak a szivárgásészlelés tényét. Ezt követően intézkedni kell a szivárgás megszüntetéséről, felszámolásáról, és az érintett berendezés javításáról.

 • A szivárgás kijavítását követően legfeljebb egy hónapon belül gondoskodni kell a javítás sikerességének ellenőrzéséről, megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás igénybevételével.

 • Gondoskodni kell a szivárgásvizsgálat elvégzéséről, elvégeztetéséről, és ehhez kapcsolódóan a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről.

 • Gondoskodni kell szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről, üzemeltetéséről és azok ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról.

 • A szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről és ellenőrzéséről jelentést kell készíteni. A jelentéseket a hatóság adatbázisába fel kell tölteni a telepítés és az ellenőrzést követő 8 munkanapon belül.

 • Gondoskodni kell arról, hogy a visszanyerést csak megfelelő képesített vállalkozás végezze.

 • Gondoskodni kell a tulajdonát képező tartályban, készülékben tárolt F-ÜHG közeg felelős kezeléséről, ártalmatlanításáról.

 • Gondoskodni kell a kötelező adminisztratív feladatok elvégzéséről, amelyet a tényadatoknak az adatbázisban való feltöltésével kell teljesíteni.

 

 

 

Klímavédelmi bírság

 

Amennyiben az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet, vagy a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet előírásai nem teljesülnek, a hatóság klímavédelmi bírságot szab ki.

 

Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének nem tett eleget, s tevékenységét ennek ellenére megkezdte a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezésekkel, a hatóság 100 000 Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

 

Az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség nem teljesítése esetén a bírság összege 10 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

 

Ismételt jogsértés esetén (legyen az ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése), a hatóság a fix bírság mértékének 150 %-ának megfelelő bírságot szabhat ki.

 

A további bírságok összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

 

 

Összefoglalva tehát 2015. február 18-ától a Klímagáz adatbázist kell alkalmazni a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek esetén.

 

Az említett adatbázisba minden olyan üzemeltetőnek, tulajdonosnak regisztrálnia kell, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, vagy tárol. Nem kell azonban regisztrálniuk azoknak, akik a korábbi HLH Monitorig Rendszerben már regisztráltak, díjfizetési kötelezettségüket már teljesítették, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazásaik, létesítményeik regisztrációja már megtörtént.

 

 

 

Szalay Linda

Környezetvédelmi tanácsadó

 

Faragó Ferenc

Környezetvédelmi szakértő

 

 

Forrás: Magyar Közlöny 2015. évi 13. szám 

Kategóriák: környezetvédelem, levegőtisztaság-védelem, klíma, ózonréteget lebontó anyagok, üvegházhatású gázok

 


Kapcsolódó bejegyzések


Kommentek

Andráska László - 2015. Március 19. 10:05:02

Tisztelt Cím!
Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a szivárgásvizsgálatok rögzítésére alkalmas és működő internetes felület elérhető-e?
Köszönettel:
AL

Válasz erre

Faragó Ferenc környezetvédelmi szakértő - 2015. Március 19. 14:28:27

A Klímagáz adatbázis a http://nkvh.kormany.hu oldalon lenne elérhető, de jelenleg technikai okok miatt nem működik. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a hiba okát technikai és műszaki beállítások elvégzésével indokolta, és türelmet kér a felhasználóktól.

Válasz erre

Schmidt Ferenc - 2015. Március 31. 11:14:38

Tisztelt Cím!
Az 517/2014/EU rendelet 14. cikk (1) bekezdése értelmében 2017. január 1-jétől a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha az e berendezésekbe töltött fluorozott szénhidrogének a IV. fejezetben említett kvótarendszerben beszámításra kerültek.

Értelmezhetem ezt úgy, hogy a fenti időpontig akkor következmények nélkül importálhatók és forhgalomba hozhatók ezek a berendezések?
Tisztelettel:
Schmidt Ferenc

Válasz erre

Nemes Tibor - 2015. Március 31. 19:23:52

Válasz erre

Faragó Ferenc környezetvédelmi szakértő - 2015. Április 01. 12:20:32

Értelmezésünk szerint 2015-től 2017-ig terjedő időszakban a fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések az 517/2014/EU rendelet és a 14/2015 (II. 10.) Kormány rendelet előírásai alapján akkor hozhatók forgalomba, ha a forgalmazó regisztrált a Klíma adatbázisban és az elektronikus forgalomba hozatali kvóta-nyilvántartásban, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik, amely tanúsítja, hogy berendezésekben lévő fluorozott szénhidrogének beszámításra kerültek az uniós kvótarendszerben.

Véleményünk szerint 2015-től csak abban az esetben hozhatók következmények nélkül forgalomba az említett berendezések, amennyiben a forgalmazó a fenti kötelezettségeknek eleget tesz.

Bővebb információért azonban mindenképp érdemes a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságot felkeresni az nkvh@nfm.gov.hu e-mail címen.

Válasz erre

Okos Viktória - 2015. Április 08. 11:14:38

Tisztelt Cím!
A segítségüket kérném!
A korábbi HLH oldalon a klímaberendezés tulajdonosoknak az éves jelentést hűtőkörönként kellett megtenni (utolsó szivárgásvizsgálat dátumát és rátöltött hűtőközeg mennyiséget megadva) március 31-ig.
Az új klímagáz adatbázisban a 2014.évre vonatkozóan mi a határideje az adatszolgáltatás teljesítésének?
A berendezés tulajdonosoknak is hűtőközeg típusonként kell összesített jelentést készíteni? A tulajdonosnak nincs nyitó és záró készlete, nem forgalmaz hűtőközeget, ezek az adatok a képesített vállalkozásokra vonatkoznak, akik a vizsgálatot, lefejtést és rátöltést végzik.
A kérdés tehát, hogy az új rendszerben milyen kötelezettségei vannak a tulajdonosnak? Hogyan és meddig kell megtenni a jelentést?
Előre is köszönöm válaszukat!
Tisztelettel:
Okos Viktória

Válasz erre

Szalay Linda környezetvédelmi tanácsadó - Ökotech-Lab Környezetmérnöki Iroda - 2015. Április 10. 14:30:46


2015-től az F-ÜHG-t, vagy ORLA-t tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások üzemeltetői kötelesek:
- megtenni minden, a polgári jog szerinti elvárható magatartás követelményeinek megfelelő óvintézkedést a véletlen és szándékos szivárgás megelőzése érdekében,
- megtenni minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a szivárgás minimálisra csökkentése érdekében,
- a szivárgás kijavítását követően legfeljebb egy hónapon belül gondoskodni a berendezés javítása sikerességének ellenőrzéséről megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás igénybevételével,
- gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglaltaknak megfelelően a szivárgásvizsgálat elvégzéséről, elvégeztetéséről, és ehhez kapcsolódóan annak 6. cikkében, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében, valamint a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 17. §-a és 19. §-a szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről,
- gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke szerinti szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről, üzemeltetéséről és azok ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról,
- gondoskodni arról, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) és (3) bekezdésében és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített berendezések esetében a visszanyerést csak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a jelen rendeletben meghatározott megfelelő képesített vállalkozás végezze,
- gondoskodni a tulajdonát képező tartályban, készülékben tárolt F-ÜHG közeg felelős kezeléséről, ártalmatlanításáról,
- gondoskodni a kötelező adminisztratív feladatok elvégzéséről, amelyet a tényadatoknak az adatbázisban való feltöltésével kell teljesíteni.

Az új szabályozás nem ír elő éves jelentéstételi kötelezettséget az üzemeltetők számára. Az összesített jelentést a regisztrált és képesített vállalkozás végzi.

Az üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettségei a következők:
- Amennyiben a berendezéseket szivárgásészlelő rendszerrel kell felszerelni, az üzemeltetőnek a telepítésről és az ellenőrzésekről készült jelentéseket a Hatóság adatbázisába is fel kell tölteni a telepítést és az ellenőrzést követő 8 munkanapon belül.
- Az üzemeltetőnek a Klíma adatbázisban rendelkeznie kell üzemeltetői és hűtőköri regisztrációval, valamint hozzá kell rendelnie az egyes hűtőkörökhöz a képesített vállalkozást is.

Az éves jelentéstételi kötelezettséget mindenképp érdemes lenne a hatóságtól megérdeklődni az nkvh@nfm.gov.hu email-címen.Remélem sikerült minden kérdést megválaszolnom.

Válasz erre

Kisgyörgy Sándor - 2015. Április 30. 13:22:56

Válasz erre

Püspöki József - 2015. Június 27. 09:54:20

Kérem szíves segítségüket..
1., Tűzoltásra használt (pl. Nafs-125 v FM 200) független 150 kg oltógázoknál mi számít pl. 300kg "alkalmazásnak" szivárgásvizsgálat szempontjából ? egy teremben 3 db 150 kg önálló palack/tartály "egyenkénti" tárolást jelent, akkor is ha az oltáshoz együtt indítják. 1 szivárgása "csak" 150 kg alkalmazást érint..
2. A szivárgás vizsgálat "képzés" -oltórendszereknél hol történik, -gondolom eltér a klímaberendezések képzésétől..

Előre is köszönöm..

Válasz erre

Szabó László - 2015. Augusztus 03. 07:27:11

Kérném szíves segítségüket a következő témában.
Egy kis autószerviz vagyunk, ahol foglalkozunk autóklíma töltéssel is.
Bejelentkeztünk az adatbázisba, befizettük amit kellett. Most vásároltunk egy palack klímagázt, a kollégáim szerint a vásárlást 8 napon belül jelenteni kell, de nem tudom pontosan hova és hogyan???!!!
Aki tud legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Szabó László

Válasz erre

    1 / 1    

Írja meg véleményét Ön is!

xhq37d

ZÖLDEN ÉS GAZDASÁGOSAN?

 

Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek

 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni?

 

Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így?

 

A válaszunk: IGEN! Kérje díj-mentes szakmai kiadványunkat!

 

ÉRDEKEL! »

Friss bejegyzések

Témák

levegőtisztaság-védelem (1), A Föld napja (2), adadtszolgáltatás (1), adatszolgáltatás (1), ÁNYK program (3), audit (1), biotechnológia (1), CO2 (1), CSR (3), e-Papír (1), egységes környezethasználati engedély (1), elkötelezettség (3), élővilág (1), energetika (2), energetikai audit (1), energetikai tanúsítás (1), energia (2), energiagazdákodás (1), energiagazdálkodás (2), energiairányítás (1), energiairányítási rendszer (1), energiamegtakarítás (1), éves beszámoló (1), faciltiy management (2), felelős működés (1), felelősség (1), felelősségvállalás (4), fenntarthatóság (4), fm (1), gazdálkodás (1), gyermekrajzverseny (1), határidő (1), hatósági ügyintézés (1), hulladék (1), hulladékgazdálkodás (2), hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (1), hulladékkezelés (1), integrált irányítási rendszer (2), IPPC (1), IPPC jelentés (1), irányítási rendszer (3), ISO (2), ISO 14001 (2), ISO 50001 (2), jogszabályi megfelelőség (1), Karácsony (1), kerekasztal beszélgetés (1), KIR (1), klíma (1), kommunikáció (3)

 

CSATLAKOZZON!

Oldal tetejére

1