Munkáink

KÖRTE-ORGANICA ZRT.

Nemzetközi és hazai piackutatás
Környezetvédelmi szakértői tevékenység
Minőségmenedzsment
Környezetvédelmi irányítási rendszerek
(ISO 14001:2004) tervezése és bevezetése


 

VERTIS FINANCE LTD.

Nemzetközi és hazai piackutatás
Szakértői tevékenység
Ipari környezetvédelmi felülvizsgálatok
Környezetvédelmi irányítási rendszerek (ISO 14001:2004) tervezése és bevezetése
Környezetvédelmi auditok
Környezetvédelmi fejlesztések tervezése


 

CHIO WOLF

Környezetvédelmi felülvizsgálat
Szennyvíztisztító műszaki felülvizsgálat
Szennyvíztisztítási félüzemi kísérletek végzése


 

NESTLÉ HUNGÁRIA 

Környezetvédelmi tanácsadás
Szennyvíztisztító műszaki felülvizsgálat
Szennyvíztisztítási félüzemi kísérletek végzése


 

UNILEVER KFT. BAJA

Technológiai felülvizsgálat
Környezetvédelmi fejlesztési program tervezése
Szakértői javaslat a szennyvíz csökkentésére
Szennyvíztisztítási félüzemi kísérletek végzése


 

UNILEVER KFT. NYÍRBÁTOR

Technológiai felülvizsgálat
Szennyvíz vizsgálatok
Szennyvíztisztítási program szakértői konzulensi
feladatainak elvégzése


 

UNILEVER KFT. RÖSZKE

Környezetvédelmi fejlesztési program tervezése
Technológiai felülvizsgálat
Szennyvíz vizsgálatok
Szennyvíztisztítási félüzemi kísérletek végzése


 

DÉLHÚS RT.

Consulting feladatok, környezetvédelmi fejlesztések


 

KISTELEK ÖNKORMÁNYZATA

Szennyvíz vizsgálatok
Települési szennyvíztisztító tervezése, fejlesztése
Szakértői tanulmány: Fakultatív tavak, szennyvíz iszap felszámolása
Kárelhárítás
Környezetvédelmi tanácsadás, consulting


 

M&M SAJTGYÁRTÓ KFT.

Consulting feladatok, környezetvédelmi fejlesztések
Szennyvíztisztítás


 

FEBÖSZ

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting


 

ÖNKORMÁNYZATOK

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Település-környezetvédelmi fejlesztési feladatok


 

TANKAUTÓ KFT. ÉRD

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Auditok
Engedélyeztetések
Veszélyeshulladék-kezelés


 

WESTBRIDGE KFT. TÖKÖL

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Auditok
Engedélyeztetések
Veszélyeshulladék-kezelés


 

MASTER SKY KFT.

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Hatástanulmány


 

AERO MÉDIA KFT.

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Veszélyeshulladék-kezelés


 

M&B MÉRNÖKI IRODA KFT.

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Engedélyeztetések
Hatástanulmányok


 

ÁTK BT.

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
HACCP


 

NAVIGATOR HOLDING GROUP

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Környezetirányítási rendszerek kidolgozása, bevezetése
Piackutatás


 

F.O.T.K. RT. JÁSZBERÉNY

Technológiai felülvizsgálat
Szennyvíz vizsgálatok
Szakértői javaslat a szennyvíz csökkentésére
Szennyvíztisztítási program szakértői konzulensi feladatainak elvégzése


 

KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR RT.

Technológiai felülvizsgálat
Szennyvíz vizsgálatok
Szakértői javaslat a szennyvíz csökkentésére
Szennyvíztisztítási program szakértői konzulensi feladatainak elvégzése
Szennyvíztisztítási félüzemi kísérletek végzése
Hidrogeológiai, talajtani és környezetvédelmi felmérések és szakértői vélemények


 

BONDUELLE KFT.

Szennyvíz vizsgálatok
Szennyvíztisztítási félüzemi kísérletek végzése


 

BÁCSVÍZ RT.

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Félüzemi és laborkísérletek, műszaki fejlesztések


 

ATEV RT.

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Félüzemi és laborkísérletek
Műszaki fejlesztések


 

PIKKER KFT.

Szennyvíz vizsgálatok
Szakértői javaslat a szennyvíz csökkentésére
Szennyvíztisztítási program szakértői konzulensi feladatainak elvégzése
Tervezés


 

NAGY MESTER KFT.

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting


 

KAPITAL II. KFT.

Szennyvíz vizsgálatok
Szakértői javaslat a szennyvíz csökkentésére
Szennyvíztisztítási program szakértői konzulensi feladatainak elvégzése


 

GLOBUS RT.

Szennyvíztisztítási program szakértői konzulensi feladatainak elvégzése (4 üzem)


 

VÍZMŰ RÖSZKE

Környezetvédelmi tanácsadás, consulting
Félüzemi és laborkísérletek
Műszaki fejlesztések


 

REPTÉR TÖKÖL

Környezetvédelmi felmérések, felülvizsgálat
Hatástanulmányok
Beruházások előkészítése
Kivitelezések


 

FVM

Élelmiszeripari ágazatok teljes környezetvédelmi felmérése (2 éves projekt)


 

CSABAI KONZERVGYÁR RT.

Szennyvíztisztítás előkészítői szakértői munkák
Szennyvíztisztítás tervezés (2 üzemben)


 

INWATECH KFT.

Folyamatos környezetvédelmi szakértői tanácsadás
Környezetvédelmi felülvizsgálatok


 

HER-CSI-HÚS KFT.

Környezetvédelmi felülvizsgálat
Nyárfás öntözőterület környezetvédelmi felülvizsgálat
Folyamatos környezetvédelmi szakértői tanácsadás
Környezetvédelmi megbízotti szaktevékenység
Energetikai felülvizsgálatok
Zajmérés
Környezetirányítási rendszer (ISO 14001) felkészítés és bevezetés 


 

BÁBOLNA RT.

Folyamatos környezetvédelmi szakértői tanácsadás


 

CEGLÉDTEJ RT.

Folyamatos környezetvédelmi szakértői tanácsadás


 

BUDAPEST AIRPORT RT.

Műszaki fejlesztési igény felmérések és javaslatok
Folyamatos tanácsadás
Környezetvédelmi felülvizsgálat


 

BÁCS-TAK KFT. IPPC,

Felülvizsgálatok, műszaki fejlesztések
Teljes körű környezetvédelmi tanácsadás


 

GRUNDFOS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT. TATABÁNYA
GRUNDFOS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT. SZÉKESFEHÉRVÁR

Egységes környezethasználati engedélyes eljárás (IPPC) lebonyolítása
Környezetvédelmi felülvizsgálat
Környezetvédelmi stratégia meghatározása
ISO 14001:2000 bevezetése, üzemeltetése, fejlesztése
Környezetvédelmi kommunikáció kidolgozása
IMS bevezetése (Integrated Management System – Integrált Vállalatirányítási Rendszer)
REACH megfelelőség biztosítása (projektvezetés)
Környezetvédelmi Termékdíj megfelelőség biztosítása (projektvezetés)
Energiahatékonysági Program (projektvezetés)
Csomagolások környezetvédelmi megfelelősége (projektvezetés)
Munkavédelmi kockázatértékelés
MEBIR bevezetés, integrálás
Környezetvédelmi témájú CSR programok vezetése


 

GRUNDFOS DENMARK

Környezetvédelmi stratégia tervezése
Kommunikáció tervezése
Technológiai felülvizsgálat, transferek előkészítése
REACH Project
CO2 Project


 

FÁMA-FARM KFT.

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, IPPC
Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány
Kárelhárítási tervek készítése
Állandó környezetvédelmi tanácsadás


 

MÉLYKÚT ÖNKORMÁNYZAT

Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány
Szennyvíztelep terveinek szakértői felülvizsgálata
Folyamatos környezetvédelmi tanácsadás
Hulladékgazdálkodási terv készítése
Hulladékgazdálkodás fejlesztése
Környezetvédelmi kommunikáció


 

KNORR-BREMSE FÉKRENDSZEREK KFT.

Folyamatos környezetvédelmi tanácsadás,
ISO14001:2004 fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
Környezetállapot vizsgálat
Tényfeltárás, kockázatelemzés
Környezetvédelmi kárelhárítási feladatok lebonyolítása


 

KELEN-PARK KFT.

Folyamatos környezetvédelmi tanácsadás
Ingatlanfejlesztések előtti környezetállapot vizsgálatok
Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó környezetvédelmi tanácsadás
Környezeti kárelhárítás
Talajszennyezés – tényfeltárás, kockázatelemzés


 

HERCSI-AGRO KFT.

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, IPPC
Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány
Kárelhárítási tervek készítése
Állandó környezetvédelmi tanácsadás


 

MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK,

● Helyszíni félüzemi kísérletek elvégzése és értékelése


 

KUTATÁSI TERÜLETEK 

● 4. generációs szennyvízkezelési technológiák fejlesztése

● Ökológiai szennyvízkezelési rendszerek fejlesztése

● Élelmiszeripari speciális biotechnológiák (szennyvíz, hulladék)

● Kombinált aerob-anaerob hulladékkezelési technológiák fejlesztése

 BIOCELL hulladékkezelési technológia továbbfejlesztése

● Komposztálási technológiák fejlesztése

● Veszélyes hulladék csökkentési eljárások kidolgozása

● Hulladék csökkentési eljárások kidolgozása

● Hulladék csökkentési eljárások kidolgozása

● Energiacsökkentés, energiaoptimalizálás az iparban

● CO2 kibocsátás csökkentési lehetőségek feltárása

● Green-lean alkalmazási lehetőségei az iparban


 

Publikációk:

Komposztok érettségi fokának vizsgálatára alkalmas módszerek összehasonlítása (1998., 3. Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia, Mezőtúr)


A Mohács-Baja Vállalkozási Régió környezetvédelmi problémái, megoldandó feladatok (1998., EU Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia, Krakkó)


Komposztok érettségének és stabilitásának vizsgálati módszerei (1999., IV. Veszprémi Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás)


BIOCELL hulladékkezelési technológia fejlesztése, biotechnológiai folyamatok matematikai, számítógépes modellezésének lehetőségei. (1999.)


A számítógépes modellezés használata az alkalmazott környezetvédelemben (1999.)


A települési szerves hulladék újrahasznosításának jogi, gazdasági és műszaki feltételei (1999.)


Combinated aerobic – anaerobic treatment of municipal solid waste. (2001. International Containment & Remediation Technology Conference and Exhibition, Orlando, Florida, USA)


Élelmiszeripari szakágazatok környezetvédelmi felmérése – A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium AVOP „Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” c. programjához (2004.)


Költséghatékony vállalati környezetvédelem (2002-2004.)


Az élelmiszeripari vállalatok környezetvédelmi fejlesztési lehetőségei (2005.)

 

Fejlesztési javaslatok – Budapest Airport Rt. (2005.)

 

 

Kérdése, problémája van? 

 

Kérdéseivel, környezetvédelmi problémáival forduljon hozzánk bizalommal! Kollégáink a lehető legrövidebb időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.

 

Írja be az aktuális kódot *

Aktuális kód: ct7hz7

ZÖLDEN ÉS GAZDASÁGOSAN?

 

Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek

 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni?

 

Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így?

 

A válaszunk: IGEN! Kérje díj-mentes szakmai kiadványunkat!

 

ÉRDEKEL! »

Öko-Blog

további cikkek »

Aktuális határidő

CSATLAKOZZON!

Oldal tetejére

1