Szolgáltatások

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni? Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Környezeti hatásainak kérdését ma már nem hagyhatja figyelmen kívül egy hosszú távon gondolkodó vállalat vezetősége sem. Környezetvédelmi szakértőink segítenek Önnek, hogy cége számára üzleti előnyt jelentő értékké váljon a környezetvédelem!ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELEM

 

 • környezetvédelmi szaktanácsadás, konzultáció
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok
 • környezetvédelmi megbízotti képviselet ellátása
 • környezetvédelmi hatóságokkal való szakmai egyeztetés, konzultáció
 • Légi környezetvédelmi felmérések

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

 

 

 • hulladékgazdálkodási tervek készítése, felülvizsgálata
 • hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése
 • hulladékcsökkentési programok kidolgozása
 • hulladékgazdálkodási beszámolók készítése
 • hulladékbevallások készítése
 • hulladékkezelési, hulladékszállítási engedélyes tervek készítése


ENERGETIKA

 

 • energetikai felülvizsgálatok készítése
 • energiacsökkentéssel és megtakarítással kapcsolatos programok kidolgozása

LEVEGŐ

 

 • levegőtisztaság védelem
 • pontforrások engedélyeztetése
 • levegőtisztaságvédelmi alapbejelentések
 • éves LM bevallások készítése
 • légszennyező pontforrások mérése

ZAJ, REZGÉS

 

 • Ÿkörnyezeti zajvizsgálat
 • közlekedési zajvizsgálat
 • zajvédelmi tervek készítése
 • rezgésmérés

TALAJ

 

 • Ÿföldtani mintavételezések
 • talajvíz és talajszennyezés felmérése
 • talajvíz monitoring tervezése, engedélyeztetése
 • talajmechanikai szakvélemény készítése
 • talajvédelem: szennyezett talaj kármentesítési dokumentációjának elkészítése, tényfeltáró záródokumentáció készítése, kármentesítés

VÍZ

 

 • Ÿmintavételezések
 • vízjogi engedélyeztetések
 • vízkészlet járulék bevallás
 • üzemi vízminőségvédelmi kárelhárítási terv készítése
 • vízvédelem: szennyezett felszín alatti vizek kármentesítési dokumentációjának elkészítése, ・kármentesítés

SZENNYVÍZ

 

 • szennyvíz mintavétel
 • szennyvízkezelés
 • szennyvíz csökkentési javaslatok és eljárások kidolgozása

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ENGEDÉLYEZTETÉSE

 

 • Ÿteljes körű környezetvédelmi engedélyeztetés
 • előzetes vizsgálatok, hatásvizsgálatok
 • önellenőrzési tervdokumentáció készítése
 • egységes környezethasználati engedélyeztetés (IPPC)
 • környezetvédelmi kockázatértékelés

KÖRNYEZETVÉDELMI

TERMÉKDÍJ

 

  

 • környezetvédelmi termékdíj szaktanácsadás, konzultáció
 • termékdíj szempontú folyamat felülvizsgálat, jogszabályi megfelelőség vizsgálat
 • környezetvédelmi termékdíj bevallások készítése

ANALITIKA

 

 • Ÿteljes körű környezetvédelmi mérések
 • analitikai laborvizsgálatok

OKTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

 

 • környezetvédelmi oktatások, tréningek vállalatvezetők és környezetvédelmi megbízottak számára
 • környezetvédelmi jogi szakértői feladatok ellátása
 • vállalati környezetvédelmi kommunikáció
 • kommunikációs stratégia tervezése
 • kommunikációs felületek tervezése, kivitelezése
 • öko-kommunikáció

HAVÁRIA

 

 • Ÿhavária tervek kidolgozása
 • intézkedések havária esetén
 • katasztrófa elhárítási tervek kidolgozása

REACH

 

 • REACH szakértői feladatok ellátása
 • jogszabályi megfelelőség biztosítása
 • REACH rendeletben előírt feladatok ellátása
 • kémiai biztonsági törvény előírásainak megfelelő feladatok ellátása
 • kémiai kockázatbecslések végzése
 • vegyianyag kezelési eljárások kialakítása

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

 

 • Ÿkörnyezetirányítási rendszer (ISO 14001, EMAS) kiépítése és fejlesztése
 • felkészítés, ISO 14001 rendszer bevezetése
 • auditok lebonyolítása

CSR

 

 

 • ŸCSR tevékenység kialakítása és szervezése
 • CSR jelentés készítése
 • vállalaton belüli társadami felelősségvállalási programok kidolgozása, lebonyolítása

 

Teljes körű környezetvédelmi szolgáltatásaink révén nem pusztán azt biztosítjuk, hogy vállalata tevékenysége megfeleljen a környezetvédelmmel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak. Arra törekszünk, hogy a felmerült feladatokra gyors, hosszú távon biztonságos, és gazdaságilag kedvező megoldást találjunk.

 

Ha környezetvédelmi szempontból biztonságot, teljesítményt és eredményeket vár el, forduljon hozzánk bizalommal!

 


• Teljes körű környezetvédelmi szakértői szolgáltatások

 

• Környezetvédelmi tanácsadás

 

• Környezetvédelmi megbízotti képviselet ellátása (mely a napi környezetvédelmi feladatok ellátásán túl magában foglalja többek között az érintett hatóságokkal (területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ, stb.) történő kapcsolattartást, megbízónk képviseletét az említett hatóságoknál, a folyamatos jogszabály figyelést, a környezetvédelmi szabályzatok és tervek elkészítését, illetve a környezetvédelmi oktatások lebonyolítását)

 

• Jogszabályi megfelelőségek biztosítása, bevallások elkészítése, hatóságokkal való kapcsolattartás biztosítása

 

• Energiacsökkentési és -megtakarítási programok kidolgozása

 

• Hulladékgazdálkodási tervek készítése, hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása

 

• Levegőtisztaság-védelmi feladatok ellátása, pontforrások engedélyeztetése, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentések (LAL), illetve éves jelentések (LM bevallások) elkészítése

 

• Hulladékcsökkentési eljárások és javaslatok kidolgozása

 

• Szennyvíz csökkentési javaslatok és eljárások kidolgozása

 

• Vízvédelmi feladatok ellátása

 

• Talajvédelmi feladatok ellátása (talajvíz és talajszennyezés felmérése, kockázatelemzések, talajvíz monitoring tervezése, engedélyeztetése)

 

• Zaj- és rezgésvédelmi feladatok ellátása (zajmérés, a zajcsökkentési intézkedési tervek kidolgozása)

 

• Környezetvédelmi felülvizsgálatok (az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt feltárása és megismerése, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgál.)

 

• Energetikai felülvizsgálatok

 

• Technológiai felülvizsgálatok

 

• Fenntarthatósági programok kidolgozása, lebonyolítása

 

• Fenntarthatósági jelentések írása, tanácsadás

 

• Dolgozói elkötelezettségi programok kidolgozása, lebonyolítása

 

Vállalati környezetvédelmi kommunikáció

 


• Környezetvédelmi tervezések (hulladékgazdálkodási tervek, önellenőrzési tervek, vízjogi engedélyes tervek, stb.) elkészítése, engedélyeztetése

 

• Hatásvizsgálatok, előzetes környezetvédelmi vizsgálatok, felülvizsgálatok végzése

 

• Környezetvédelmi engedélyeztetések lebonyolítása

 

• Egységes környezethasználati engedélyes eljárások (IPPC) lebonyolítása

 

• Önellenőrzési tervek készítése, engedélyeztetése

 

• Kárelhárítási tervek készítése

 

• Hulladékgazdálkodási tervek készítése, engedélyeztetése

 

• Vízjogi engedélyes tervek készítése, engedélyeztetése

 

• Zajvédelmi tervek készítése

 

• Szennyezett területek felmérése, kármentesítési terv kidolgozása, tényfeltáró záródokumentáció készítése

 


• REACH szakértői feladatok ellátása

 

• Jogszabályi megfelelőség biztosítása

 

• REACH rendeletben előírt feladatok ellátása

 

• Kémiai biztonsági törvény előírásainak megfelelő feladatok ellátása

 

• Kémiai kockázatbecslések végzése

 

• Vegyianyag kezelési eljárások kialakítása

 


• Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és szakértői szolgáltatások

 

• Környezetvédelmi termékdíj bevallások elkészítése

 


• Környezetirányítási rendszer (ISO 14001) kiépítése és fejlesztése

 

• Felkészítés, ISO 14001 rendszer kialakítása, bevezetése

 

• Auditok lebonyolítása

 


• Energiairányítási rendszer (ISO 50001) kiépítése és fejlesztése

 

• Felkészítés, ISO 50001 rendszer kialakítása, bevezetése

 

• Auditok lebonyolítása

 


• CSR tevékenység kialakítása, szervezése

 

• Vállalaton belüli társadalmi felelősségvállalási programok kidolgozása, lebonyolítása

 

• CSR jelentés készítése

 


• Környezetvédelmi kommunikáció

 

• Kommunikációs stratégia tervezése

 

Kommunikáció felületek tervezése, kivitelezése

 


• Speciális környezetvédelmi feladatok ellátása

 

• Környezetvédelmi mérések és analitikai labor vizsgálatok

 

• Légi környezetvédelmi felmérések

 

• Projektvezetés

 


 
 

 

 • Környezetvédelmi szakértői szolgátatások

 

Környezetvédelmi szakértői szolgátlatásaink révén teljeskörű, átfogó szakmai segítséget nyújtunk a környezetvédelmi, természetvédelmi, ökológiai kötelezettségek teljesítéséhez. 

Tovább »

 

 

 • Tervezés, engedélyeztetés, környezetvédelmi hatásvizsgálatok

 

Környezetvédelmi tervezések, engedélyeztetések lebonyolítása, felülvizsgálatok és hatásvizsgálatok elvégése. Környezetvédelmi, ökológiai, hidrológiai szakértői feladatok teljes körű ellátása. 

Tovább »

 

 

 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok

 

A vállalatok környezetvédelmi feladatainak ellátása szakirányú környezetvédelmi felkészültséget igényel. Bizonyos tevékenységi körök és kapacitások esetében jogszabályi előírás a környezetvédelmi megbízott alkalmazása. Szakembereink mindig a legjobb és leggazdaságosabb megoldást biztosítják cége számára! 

Tovább »

 

 

 • Fenntarthatósági, környezetvédelmi üzleti stratégiai programok

 

Fenntarthatósági (energia-, vízfelhasználás csökkentési) projektek tervezése, lebonyolítása, szaktanácsadás. 

Tovább »

 

 

Kérdése, problémája van? 

 

Kérdéseivel, környezetvédelmi problémáival forduljon hozzánk bizalommal! Kollégáink a lehető legrövidebb időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.

 

Írja be az aktuális kódot *

Aktuális kód: 98f3g7

ZÖLDEN ÉS GAZDASÁGOSAN?

 

Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek

 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni?

 

Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így?

 

A válaszunk: IGEN! Kérje díj-mentes szakmai kiadványunkat!

 

ÉRDEKEL! »

Öko-Blog

további cikkek »

Aktuális határidő

CSATLAKOZZON!

Oldal tetejére

1