Kötelező energetikai auditok várnak a nagyvállalatokra 2015 nyarától

2015. 03. 17., Kedd

Várhatóan 2015 nyarán ültetik át a magyar jogrendbe az Európai Unió energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvének előírásait.

 

 

green-energy-set_2166495c.jpg

 

 

Mire lehet számítani? Vajon milyen új kötelezettségeket jelent majd a Magyarországon működő vállalatokra nézve az irányelv honosítása?

 

 

 

A 2012/27/EU direktíva célkitűzései, és az azokból adódó kötelezettségek

 

A 2012/27/EU direktíva célja az energiahatékonyság javítása minden szektorban.

Az irányelv előírja az energiaszolgáltatók hatékonyságra való törekvésének kötelezettségét, melynek értelmében az energiaszolgáltató cégeknek évente az értkesített energia 1,5 %-ának megfelelő megtakarítást kell elérniük a végfogyasztóknál.

 

Ez a kötelezettség a fogyasztók számára kifejezetten előnyös lesz, hiszen így energiahatékonyságuk növeléséhez igénybe tudják venni majd a szolgáltató támogatását.

 

A célok elérése érdekében a kormányzati szerktor számára  kötelezővé válik a kormányzati épületek évi 3%-ának energatikai szempontú felújítása.

 

Az energiahatékonyságról szóló irányelv a nagyvállalatok számára is új kötelezettségeket tartalmaz.

 

 

Milyen kötelezettségekkel jár a vállalatok számára az irányelv honosítása?

 

Amennyiben a direktívát sikeresen átültetik a magyar jogrendbe, a 250 főnél nagyobb létszámú, vagy legalább ötven millió euró árbevételt elérő vállalatoknak 2015. december 5-ig energetikai auditot kell végeztetniük. Az energetikai auditot négyévente meg kell majd ismételni.

 

 

kvimegbizott 1-1_800.jpg

 

 

Az energetikai auditok

 

A 2012/27/EU irányelv alapján energetikai audit:

„Olyan meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, illetve magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket, és beszámol az eredményekről.”

 

Az energia auditokat vagy képesítéssel és/vagy akkreditációval rendelkező szakemberek, vagy független hatóságok végezhetik. Amennyiben belső szakértő végzi az auditálást, a függetlenség biztosítása érdekében a szakértő az auditált tevékenységgel nem foglalkozhat közvetlenül.

 

Az energetikai auditra vonatkozó minimumkövetelmények a 2012/27/EU direktíva VI. melléklete szerint a következők:

 

 • Az energia auditoknak az energiafogyasztással és a (villamos energiára vonatkozó) terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülniük.

 

 • Az auditok során el kell végezni az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatát, beleértve a szállítást is.

 

 • Az auditoknak, ha lehetséges, az életciklus-költségek elemzésére (LCCA) kell épülniük, nem pedig az egyszerű megtérülési időszakokra (SPP), annak érdekében, hogy figyelembe vegyék többek között a hosszú távú megtakarításokat, a hosszú távú beruházások maradványértékeit, valamint a diszkontrátákat.

 

 • Arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lenniük, hogy megbízható képet adhassanak az általános energiahatékonyságról, és segítségükkel megbízhatóan meg lehessen határozni a legjelentősebb javítási lehetőségeket.

 

 • Az energetikai auditoknak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tenniük a javasolt intézkedésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy világos tájékoztatást adjanak a potenciális megtakarításokról.

 

 • Az energetikai audit során felhasznált adatoknak a visszamenőleges elemzés és a teljesítmény nyomon követése érdekében tárolhatónak kell lenniük.

 

 

Hogyan lehet megkönnyíteni a 2015. decemberétől kötelezővé váló energetikai auditok elvégzését?

 

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 8. cikkének (6) pontja kimondja, hogy azok a kkv-nek nem minősülő vállalkozások, amelyek a vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványoknak megfelelően tanúsított energiarendszert hajtanak végre, mentesülnek az energetikai audit teljesítése alól.

 

Ennek értelmében azok a vállalkozások, amelyek 250 főnél nagyobb létszámúak, vagy éves árbevételük minimum 50 millió Euró, és az ISO 50001 szabványon alapuló, megfelelően kialakított és működtetett energiairányítási rendszert tartanak fenn, vagy 2015 decemberéig bevezetnek, mentesülnek az energia audit elvégzése alól.

 

Fontos, hogy az alkalmazott energiairányítási rendszernek (EIR) magában kell foglalnia az irányelv VI. mellékletében foglalt minimumkövetelmények alapján végzett energetikai auditokat. Amennyiben az irányítási rendszer az ISO 50001 szabvány követelményeinek megfelelően lett kialakítva, és az EIR-t a követelmények szerint működtetik és fejlesztik, az említett követelményeknek megfelelő auditot az EIR már tartalmazza.

 

  


 Zölden ÉS Gazdaságosan?


Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni? Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így? 

A válaszunk: IGEN! Kérje díjmentes szakmai kiadványunkat!


  

 

Miért célszerűbb az ISO 50001 szabványon alapuló energiairányítási rendszert bevezetni, mint az irányelv alapján előírt energia auditokat elvégezni?

 

A válasz kézenfekvő: folyamatos megtakarítási lehetőséget biztosít! Az ISO 50001 szerint működtetett energiairányítási rendszer biztosítja az energiafelhasználás, és -fogyasztás folyamatos nyomonkövetését és értékelését. Ezáltal a szükséges adatok ezáltal naprakészen rendelkezésre állása mellett az energia felhasználás csökkentésére irányuló programok hatékony tervezése és menedzselése is biztosítható. A műszaki szakemberek, illetve a vezetőség megfelelően tájékozott a megtakarítási lehetőségekről, azok előnyeiről, a célok eléréséhez szükséges intézkedésekről.

Megfelelően működtetett energiairányítási rendszerrel folyamatosan javíthatjuk energiahatékonyságunkat, törekvéseinkről, elért eredményeinkről tájékoztatni tudjuk érdekelt feleinket. Működésünk hatékonyabbá és biztonságosabbá válik, a vállalatról alkotott kép pedig jelentősen javul.

 

Természetesen mindez akkor igaz, ha irányítási rendszerünk valóban egy jól működő, folyamatosan fejlesztett rendszer.

 

 

 

Összefoglalva tehát, amennyiben 2015 nyarán a 2012/27/EU irányelv honosításra kerül, a nem kkv-nek minősülő vállalatoknak 2015. december 5-ig energetikai auditot kell végeztetniük.

 

Az audit lefolytatása alól mentesülnek azok a nem kkv-nek minősülő vállalatok, melyek olyan energiairányítási rendszerrel rendelkeznek, amely magában foglalja a direktíva VI. mellékletében található minimumkövetelményeknek megfelelő energetikai auditot.

 

 

 

Szalay Linda 

környezetvéldemi tanácsadó

 

 

Faragó Ferenc

környezetvédelmi szakértő

 

 


 

Energetikával kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! Szakértői irodánk az alábbi feladatokban nyújt hatékony támogatást:

 

 • Energetikai szaktanácsadás
 • Energetikai felülvizsgálatok elvégzése
 • Energiafelhasználás csökkentésére irányuló programok kidolgozása
 • ISO 50001 szabványon alapuló energia irányítási rendszer kidolgozása, bevezetése
 • Energetikával, fenntarthatósággal kapcsolatos öko-kommunikáció tervezése, kivitelezése

 

Kapcsolatfelvételhez használja az oldal alján található kapcsolatfelvételi űrlapot, vagy hívja a +36 30 335 27 51-es telefonszámot!

 

Kategóriák: ISO 50001, audit, környezetvédelem, energetika

 


Kapcsolódó bejegyzések


Kommentek

Írja meg véleményét Ön is!

b6758s

ZÖLDEN ÉS GAZDASÁGOSAN?

 

Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek

 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni?

 

Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így?

 

A válaszunk: IGEN! Kérje díj-mentes szakmai kiadványunkat!

 

ÉRDEKEL! »

Friss bejegyzések

Témák

levegőtisztaság-védelem (1), A Föld napja (2), adadtszolgáltatás (1), adatszolgáltatás (1), ÁNYK program (3), audit (1), biotechnológia (1), CO2 (1), CSR (3), e-Papír (1), egységes környezethasználati engedély (1), elkötelezettség (3), élővilág (1), energetika (2), energetikai audit (1), energetikai tanúsítás (1), energia (2), energiagazdákodás (1), energiagazdálkodás (2), energiairányítás (1), energiairányítási rendszer (1), energiamegtakarítás (1), éves beszámoló (1), faciltiy management (2), felelős működés (1), felelősség (1), felelősségvállalás (4), fenntarthatóság (4), fm (1), gazdálkodás (1), gyermekrajzverseny (1), határidő (1), hatósági ügyintézés (1), hulladék (1), hulladékgazdálkodás (2), hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (1), hulladékkezelés (1), integrált irányítási rendszer (2), IPPC (1), IPPC jelentés (1), irányítási rendszer (3), ISO (2), ISO 14001 (2), ISO 50001 (2), jogszabályi megfelelőség (1), Karácsony (1), kerekasztal beszélgetés (1), KIR (1), klíma (1), kommunikáció (3)

 

CSATLAKOZZON!

Oldal tetejére

1